0 אנשים צפו, 0 כתבו עצות, 0 השתתפו בסקר ו-0 דרגו את העצות.

לשמור מסורת למרות שאני לא אדם מאמין? האם אנחנו באמת יהודים בלי המסורת שלנו?

החושב בן 24 | כתב את השאלה ב-22/09/17 בשעה 22:21

האם לשמור מסורת למרות שאני לא מאמין באלוהים ולא מתחבר למצוות? האם אתאיסט הוא באמת יהודי? הוא ישראלי מבחינת לאום אבל יהדות זאת דת ולא לאום.
נכון שיש לנו מאפיינים משותפים כלאום שלא נוגעים בדת כמו היסטוריה משותפת, שפה והכמיהה לארץ, אירועים היסטוריים כמו השואה. אבל מעבר לשיעורי ההיסטוריה וטקס יום הזכרון ויום השואה מתי אנחנו מציינים אותם? השפה העברית כבר נהייתה דבר שבשגרה ולא מייחדת את היהודים בלבד. ציונות? כן אבל אני מחפש מאפיין שמורגש לעיתים קרובות. תחושת השייכות לקבוצה ולעם זה משהו שכל אדם בסופו של דבר כמה לו. וציונות זאת לא תחושה שמרגישים לעיתים קרובות(מרגישים אותה ביום העצמאות), אלא אם כן אתם פעילים בתנועה פוליטית שאתם רואים כציונית אבל עדיין זה לא משהו שמאחד את כולנו. זה לא כמו חגים, זה לא משהו שכולם(או הרוב המוחלט) עושים. אתם מבינים? אני מחפש מאפיין שמייחד את הזהות היהודית שלנו שאינו דתי(לא מגיע מהמסורת והתרבות) ולא מוצא... 

הבסיס של הדת זה האמונה באלוהים, ויהדות זו דת ותו לא. מכאן שיהדות בלי אמונה באלוהים אינה יהדות. לכן בעיניי, אין דבר כזה אתאיסט יהודי או יהודי חילוני לא מאמין.

אם אתה נפטר מכל האמונות היהודיות, האם באמת נשאר בך משהו מן הזהות היהודית תרבותית שלך? מה מייחד אותך אז מן הלא יהודים? רק היותך בן למשפחה יהודיה וחלק מעם יהודי. אבל זה לא מספיק. אתה הופך לרובוט שעושה מנהגים על אוטומט. אם אתה לא מאמין בתפילות ובברכות הן הופכות עם הזמן לג'יבריש. בלי האמונה באלוהים אין ליהדות שום ערך. הרי כל החגים, המנהגים, הטקסים, הצומות, הקידוש, השבת התפילות והברכות כולם מתבססים על האמונה באלוהים. בלי האמונה כולם חסרי משמעות. ובלי כל אלה אילו עוד סממנים יש ליהודי?

אתן דוגמאות:

כשרות - ציווי אלוהי כדי להיבדל מהלא יהודים הקרויים גויים.

הדלקת נרות שבת - תפילה לאלוהים ובקשת בקשות ממנו לטובת המשפחה ולשבוע טוב.

קידוש - רווי ברכות ותפילות לאלוהים.

ברית מילה - אחד הנימוקים לקיומה הוא מעיון חוזה שבעל פה בין אברהם לאלוהים.

עליה לתורה - שוב תפילות לאלוהים.

לשמור שבת - למה? כי אלוהים שבת מכל מלאכתו בשבת והאדם צריך לנסות להידמות לו.

להניח תפילין - למה? כדי להתחבר לאלוהים, כדי לעלות בדרגה מבחינה רוחנית ולהתקרב לאלוהים.

כיפה וכיסוי ראש - למה? כדי לזכור שהשכינה של אלוהים מרחפת מעליך.

התנ"ך - קדוש ומבטא את רצונות האל. מלא בציוויו כלפי בני ישראל. המקור לתרי"ג המצוות.

לנשק מזוזות - כי הקלף עם התפילות יגרום לאלוהים לשמור עליך בבואך ובצאתך מן הבית בדיוק כמו שהוא שמר על בני ישראל שמרחו דם על המשקופים במכת בכורות במצרים.

לברך על האוכל - כי הכל מאלוהים ויש להודות לו על הכל.

תפילת הדרך - כי רק אלוהים יכול לשמור עליך לא לעשות תאונה ולהגיע למעוז חפצך בשלום.

הכותל המערבי - חלק מהחומה שהקיפה את בית המקדש - מקום המשכן של השכינה של אלוהים. רוח אלוהים נמצאת שם.

העולם הבא, גלגולי נשמות, גן עדן וגיהנום, שכר ועונש ותחיית המתים - לתת דין וחשבון על מעשיך בפני אלוהים.

מנהגי אבלות - תפילות לעילוי הנשמה, לא להתקלח, לצום - האמונה היא שכשהגוף נחלש עקב הצום הנשמה מתחזקת ומתקרבת לאלוהים ורמת הרוחניות גדלה.

קדיש - מלא תפילות לעילוי נשמת המת. האמונה היא שכשאדם נפטר נשמתו עולה אל אלוהים.

תפילות - האמונה שהן עולות מעלה אל אלוהים.

קבלת שבת בגנים : אמא שבת מדליקה נרות שבת ויש מעין הכנה לקידוש - תפילות לאלוהים.

אמונה בסוגלת ספר תהילים -
אמא שלי שמה לי ספרון קטן בתיק ואמרה לי שיגן וישמור עליי.

השגחה פרטית - האמונה שאלוהים שומר עליך ובוחן אותך או מדריך אותך.

חגים:
ראש השנה - הרבה ברכות ותפילות לאלוהים שתהיה שנה טובה.

סוכות - ברכות על ארבעת המינים לאלוהים.

שמחת תורה - שמסיימים לקרוא את התורה שנתן לנו אלוהים.

כיפור - לצום ולהתפלל בבית הכנסת לאלוהים שתהיה שנה ברוכה. יחד עם זאת חשבון נפש זה דבר טוב. וקצת קשה לעשות אותו אם לא מתענים פיזית.

חנוכה - נרות חנוכה. למה? לזכר נס פח השמן שעשה אלוהים. "על הניסים ועל הנפלאות ועל התשואות שעשית לאבותינו...". קצת בעיה אם אני לא מאמין שהם באמת קרו.

שבועות - חג מתן תורה שאלוהים נתן לבני ישראל את התורה במעמד הר סיני.

פסח (הגדה של פסח -יצאת מצרים) - קשור גם למזוזה. שאלוהים הוציא את בני ישראל ממצרים. מוזכר גם בקידוש.

חתונה אורתודוכסית - מכילה 7 ברכות לאלוהים שישמור על הזוג ושייתן להם זוגיות טובה וברכה וחיים מאושרים.

ניסים ודברים שאני לא מאמין שקרו:
בריאת העולם לפני 5700 שנה
המבול הגדול
יציאת מצרים(עשר המכות, עמוד אש ועמוד ענן, חציית ים סוף)
התגלות בסנה הבוער

סממנים יהודים שאני מתנגד להם שלא ציינתי למעלה:
הדרכת כלות לכלה, הכלה לא חותמת על הכתובה, לא מעניקה טבעת לחתן ולא מדברת בטקס.
הפרדה מגדרית בתפילות
קול באישה ערווה
שמירת עיניים
שמירת נגיעה

בלי כל הדוגמאות שתארתי כאן אין לנו שום סממן יהודי לא? יש כאן דילמה: האם להמשיך את המסורת כתרבות גם אם אני לא מאמין בה או לסגל לעצמי מסורת אחרת?
האם אפשר להיות חסר דת(אתאיסט) ועדיין להיות יהודי במובן של השתייכות לאומית. כלומר האם יש יהדות ללא דת? כלומר האם יש משמעות למושג יהודי אתאיסט? אני חושב שלא. בבסיס היהדות ניצבת האמונה כמו שרואים בדוגמאות שהבאתי. הזהות היהודית מורכבת בעיקרה אם לא כולה מטקסים, חגים ומנהגים בעלי אופי דתי בשילוב אמונה, ואתאיזם הוא שלילת האמונה באלוהים.

מצד אחד, האדם הוא חיה חברתית. זה הדחף שיצר את העמים, הדתות והתרבות. מצד שני, אני לא יודע אם אוכל לחיות כל חיי בשקר רק מתוך הצורך הזה להיות חלק מתרבות ומנהגים. מה גם שאני מפחד שאם אגלה את זה למשפחתי ינדו אותי מכל הטקסים או יסתכלו עליי מוזר בחגים ומועדים. ומאוד חשוב לי תחושת המשפחתיות בין אם בדרגה הקרובה ובין אם במורחבת. 
אבל אם באמת אלך בדרך שלי ואעמוד על העקרונות שלי, במה אני יהודי? נראה שבכל סממן יהודי אני כופר...

אני בא ממשפחה מסורתית. ואנחנו שומרים:
כשרות
הדלקת נרות שבת
קידוש
ברית מילה
עליה לתורה
לא להדליק אש בשבת
אבא מהניח תפילין
אבא מנשק מזוזות
קדושת הכותל
מנהגי אבלות - תפילות לעילוי הנשמה, לא להתקלח שבוע, לצום.
חוגגים את ראש השנה, סוכות, חנוכה, שבועות ופסח עם התפילות, הברכות והמנהגים, וצמים בכיפור ואני הולך עם אבא לקראת סוף הצום עם טלית ותפילין להתפלל בבית כנסת ולשמוע שופר וגם הבנות באות לעזרת נשים בחוץ.

אני:
לא מאמין שמזון לא כשר משפיע על הנשמה היהודית. אני מאמין שכמו שבחו"ל אוכלים לא כשר ולא קורה להם כלום גם לנו לא יקרה כלום למרות שגדלתי באמונה שזה לא בריא. אני מכיר את הגישה הדתית שאומרת שמזון לא כשר משפיע על לא יהודים ויהודים בצורה שונה אבל לא מאמין בזה.

לא מאמין בתפילות שבקידוש, לא אומר אותם בלב שלם. אני חושב שזה חשוב שלפחות פעם בשבוע תתכנס כל המשפחה סביב השולחן, אבל זה לא חייב להיות במסגרת הקידוש.

נגד ברית מילה מבחינה בריאותית. לא מאמין בחוזה הזה בין אלוהים לאברהם.

לא מאמין שצריך לברך על המזון.

לא מאמין בקדושת השבת. עם זאת, מכיר בזה שחשוב שיהיה יום בשבוע לשבירת שגרה ולמנוחה.

לא מאמין שתפילין מאירים את נשמת האדם. תפילה נותנת תקווה ותקווה זה תמיד טוב ומחזק אבל אני מאמין שיש מקורות נוספים לשאוב מהם תקווה.

לא מאמין בשכינה ולכן לא מאמין בקדושה של לשים כיפה. אבל אין לי בעיה לשים כיפה בקידוש או בחגים.

לא מאמין בקדושת התנ"ך אבל אני לא מזלזל בו. הוא נכס תרבותי.

לא מאמין שהמזוזה שומרת על בני הבית או שתפילת הדרך עוזרת. מאמין שאדם צריך לשמור על עצמו.

לא מאמין בקדושת הכותל המערבי אבל אם נלך מהעבודה להתפלל בו לא אתנגד. פשוט זו לא תהיה תפילה מלב שלם. אני לא אוהב לעורר סתם אנטגוניזם.

לא מאמין בעולם הבא. מאמין שחיים רק פעם אחת. בדיוק כמו הצדוקים שיצאו נגד תפיסת הפרושים, מהם יצאו חז"ל.

נגד מנהגי האבלות ביהדות(צום ולא להתקלח). מצד שני אני חושב שחשוב לסגל לעצמנו צנהגים לאבלות. זה מעצים את האירוע ונותן לו משמעות. אין מה לעשות, חוויות פיזיות יוצרות תחושה רוחנית.

לא מאמין שהקדיש גורם לעילוי הנשמה. אבל הייתי רוצה להאמין שסבא שלי מסתכל עליי מלמעלה ושומר עליי. זה נותן תחושת ביטחון ורוגע.

לא מאמין בסגולות ספר תהילים וקמעות למיניהם.

לא מאמין בעין הרע.

לא מאמין שאם אני אומר משהו רע אז אני פותח פה לשטן.

לא מאמין בהשגחה פרטית.
לא מאמין שאלוהים מסתכל עליי ובוחן אותי בכל רגע ורגע(הרי לפי היהדות יש לאדם בחירה חופשית) ולא מאמין שהוא מכוון ומדריך אותי(לא מאמין שהכל מלמעלה והכל לטובה).

לא מאמין בכוחה של תפילה לשנות את המציאות.

לא מאמין שהעולם נברא לפני 5700 שנה.
מאמין שהעולם נוצר במפץ הגדול.

מאמין שיש סתירה בין האבולוציה לסיפור הבריאה.

לא מאמין שהיה המבול הגדול.
לא מאמין שהיו עשר המכות, עמוד אש ועמוד ענן.
לא מאמין שהייתה יציאת מצרים(חציית ים סוף). קראתי שלא מצאו לזה עדויות ארכיאולוגיות. לכן יש לי בעיה קצת עם הקידוש ועם סדר פסח.

מצד שני אני מכיר בחשיבותה של תרבות, טקסים ומנהגים. חגים הם חשובים כי הם מוציאים אותנו מן השגרה השוחקת וגורמים לנו להיכנס לאווירה חגיגית וזה כיף. זה עוד משהו לצפות לו.

חשוב לי להבהיר שעכשיו אין לי בעיה לעשות את הטקסים והמנהגים שאנחנו מקיימים, אבל עולות בי מחשבות על מה אני ומי אני... ומה אעשה כשאגור לבד/עם שותפים ואצא מהבית. מה אעשה כשתהיה לי משפחה ואבוא איתה בחגים להורים ולסבא וסבתא. אני מפחד שתהיה התנגשות בין האמונות.

אשמח לעצות.

אנחנו יהודים בלי המסורת שלנו?

אני אדם מאמין וכן
 
7
אני אדם מאמין ולא
 
4
אני אדם לא מאמין וכן
 
31
אני אדם לא מאמין ולא
 
6

אצלנו, כל אחד יכול להוסיף עצה... גם מבלי להירשם!
אבל אנו ממליצים לך להירשם למערכת המייעצים
ההרשמה קצרה וללא שום תשלום.

אז, בשביל מה להירשם?

כתיבת עצות בקלות ובמהירות
מעקב אחר הדירוגים שהתקבלו לעצות שלך
מעקב אחר העצות שכתבת והתגובות שהתקבלו
ניהול התראות חכמות לתכנים שכתבת ושתרצה לעקוב אחריהם
ללא צורך בכתיבת פרטייך האישיים בהוספת עצות ותגובות

הוספת עצה ללא הרשמה

עצות הגולשים (14) כיצד להציג? מהאהודות מהפחות אהודות מהחדשות

  • בטעינה...

עוד ממדור "מצבים ואנשים"

חדשות במדור
אקראיות במדור

השאלות הנצפות היום במדור

היום
השבוע
החודש

עכשיו ב-AskPeople

עוררו עניין
חדשות